apsergėti

apsergėti
apsérgėti tr. K, Rtr, Š; Q81,87, H162, R70, N, LL260 1. apsaugoti, apginti, pasirūpinti: Tau rods gerai, kad aš tave apsérgėjau nuo prapulties J. Pats aniolas sargas muni apsérgėjo Vkš. Reikia apsergėti nuo džiovos dar sveikus . O kam tie zalnieriai? voi, voi, voi, tėviškę apsergėti, doi, doi, doi KlpD99. Tų namų durys labai rūpestingai užrakintos ir apsergėtos buvo brš. Graban indėtas, sargais jį apsergėjo Qu60. Ir anys nueję davė apsergėti grabą sargais BPI396. Nuog visa pikta apsergt ir apsaugo Vln17. | refl. tr. N, K, Š: Tokiai ligai svetimoj žemėj siaučiant, savo rubežius apsisergt LC1880,19. 2. apdrausti: Brangiau apsergėsi – didesnį atlyginimą gausi . Kad laiškas kartais nepradingtų, galima jį apsergėti .
◊ apsérgėk Diẽve (Põndieve, Viẽšpatie) sakoma, stebintis, baisintis kuo, nenorint ko: Apsérgėk Diẽve, aš to nedariau! Ds. Tokiu nušašimu, nubėrimu apsérgėk Põndieve! Rdn. Apsérgėk Viẽšpatie nu tokios ligos! Krkl.
\ sergėti; apsergėti; atsergėti; išsergėti; nusergėti; pasergėti; persergėti; prasergėti; prisergėti; susergėti; užsergėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apsergėti — apsérgėti vksm. Tėvas mėgi̇̀no manè nuo tõ apsérgėti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsargoti — žr. apsergėti 1: Viršininkas buvo, kas apsargo[ja] tus gyvolius Klk. sargoti; apsargoti; pasargoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsergdinti — CI333 cur. apsergėti. sergdinti; apsergdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsergėjimas — sm. (1) KI233; Q81, KlM1664, LL4 → apsergėti: 1. Darbininkų sveikatos ir gyvybės apsergėjimas rš. | refl.: Tas apsisergėjimo būdas pamažu išsiplatino Vaižg. Kad šiandien turiu gerą sveikatą, tai tik per apsisergėjimą ją įgijau rš. 2. LL301… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsergėti — tr. Š apsaugoti, išgelbėti: Aš atsergėjau tave nuo mirties Ps. Kareiviai prašė generolo, kad jis karalių atsergėtų rš. | refl.: Atsisergėjau visų šalelių LTR(Mrj). ◊ atsergėk Diẽve sakoma, stebintis kuo: Teip supyko, kad atsergėk Diẽve! Trgn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsergėti — tr. Rtr, Š 1. išlaikyti nepaliestą, išsaugoti: Viską gerai išsergėjot, n ale kam kalvę sugriovėt? BsPIV25. Vienas Dievas išsergėjo [nuo žuvimo] Gs. Idant mus nu grieko išsergėtų brš. 2. baigti sergėti: Kai tai įvyks, nebereikės nei piliakalniui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskyrimas — 1 išskyrìmas sm. (2) Š, DŽ1 1. LL290, Š, Rtr, Ser, NdŽ → 1 išskirti 2: Reiškinių išskyrimas iš jų natūralaus arba istorinio sąryšio rš. Vaikų dainų bei lopšinių išskyrimas – natūrali tokios klasifikacijos išdava rš. 2. J.Jabl → 1 išskirti 6. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • naujagadyniškas — ×naujagadỹniškas, a adj. (1) NdŽ žr. naujagadynis: Lietuva negalėjo apsergėti nuo užmaršties, pastatyti paminklus, vertus naujagadyniškos dalios A1884,67 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusergėti — Rtr, NdŽ; Sut 1. tr. saugant, sekant pastebėti, nusaugoti: Paskiau aš nusergėjau, kur anos eita žirnių paskabyti Kal. Ano turtą liuob visumet išvogs, ir nė kokie sargai negalėjo nusergėti LTR(ž.). Ans nuserg, kaip mes valgome, ir atein valgyti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasergėti — Rtr, NdŽ; N, Sut, M, LL24 1. tr. Al pasaugoti, pagloboti: Pasergėk šituos vaikus, kad ko nepridarytų Vžns. Važiuoč, ale nėr kam namai pasergi Ds. Pasergėk, ka drobužis nesudulkėtų Krš. Ka anõs, tai baisiai pasergsta, o kito [žmogaus] – e… Lkv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”